شرکت ابر یاقوت نقش جهان صفه (شماره ثبت 61184)

با برند تجاری گروه مهندسی ابرین 
گروه مهندسی ابرین با رسالت تولید و ارائه نرم افزارهای کاربردی متناسب با هر صنعت از سال 1391 پا به عرصه فعالیت تولید نرم افزار گذاشت.

مجموعه ما، با ارائه مشاوره های کارشناسی در حوزه فعالیت ساختاری و صنعت مشتریان و پیرو آرمان های خویش، تهیه و تولید نرم افزار های با کاربری آسان در محیط کاربردی و با در نظر گرفتن مباحث امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری را در دستور کار خود قرار داده است.


هر کسب و کار خاص* یک نرم افزار خاص